آمدنت
را خوب یادم نیست ... بی صدا آمدی ... بی آنکه من بدانم ...بی اجازه آمدی
...بی آنکه من بخواهم ...اما اکنون که باتمام وجودم آمدنت را تمنا میکنم
قصد سفر داری ؟؟؟ای مهمان ناخوانده ی قلبم بمان ...بمان که ماندنت را سخت
دوست دارم ...!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید